วันครู แห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕


วันครู แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มากราคม ของทุกปี 

ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันที่เราจะร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูที่ท่านพร่ำสอน ให้ความรู้ ให้การอบรมเรามา จวบจนปัจจุบัน

อ๊อฟและ KlickOFF ขอร่วมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผ่านคำกลอนของ คุณ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

มา ณ โอกาสนี้ ครับ

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้                   ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์                    ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด                       ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร                      ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์           ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์                        มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง                    สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง                 ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

วันนี้ เพื่อนๆ อย่าลืม ร่วมกันระลึกถึงพระคุณที่สามของพวกเราทุกคน กันนะครับ ^_^

ขอขอบคุณ รูปประกอบจาก : http://enn.co.th


Advertisements